متن و عکس های صبح بخیر عاشقانه انگلیسی و فارسی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عکس های صبح بخیر عاشقانه انگلیسی متن صبح بخیر انگلیسی,جملات صبح بخیر انگلیسی,عکس صبح بخیر انگلیسی,صبح بخیر انگلیسی,سلام و صبح بخیر انگلیسی,Hello Good Morning

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (1)

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران
روزت به خیر باد
.
.

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (2)
.
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند
.
.
.
سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب!
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !
صبحت بخیر گلم
.
.
.
A night hug warms the heart
a night kiss brightens the day
and a gd morning to start your day!
.

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (3)
.
It makes me so happy, this is what i m gonna do
Send a good morning sms right back to youuu
Good Morning my Friend
HAVE A BEARY GOOD MORNING
.
.
.

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (4)
The sun rises into the sky with the warmest smile
he wishes you a good morning,
hoping that you have the perfect day.
Take care & miss you. Gd morning
.
.
.
Hello, wakup, Receive my simple gift of ‘GOOD MORNING‘
wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a
prayer to keep u safe and happy all day long! Take Care

.

.

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (5)

.

گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!!
خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)
::
A night hug warms the heart
a night kiss brightens the day
and a gd morning to start your day!
امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی…
صبح نازت بخیر نانازم
.
.
.
سلام من
به پیچکی که صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی کران دراز می شود
.
.

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (6)
.
سلام من
به آن پرند سپیده وشادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبح زیبات بخیر
.
.

Text and photos Good Morning romantic English and Persian (8)
.
صبحا که تو میخوابی ، من همیشه بیدارم
تو خواب بد میبینی ، من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال ، من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

ارسال نظر