شعر و نقاشی رنگ آمیزی اربعین حسینی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شعر و نقاشی رنگ آمیزی اربعین حسینی نقاشی اربعین حسینی شعر اربعین حسینی رنگ آمیزی اربعین,رنگ آمیزی کودکانه,رنگ آمیزی محرم,شعر اربعین,ویژه نامه ماه صفر

Poetry and painting, coloring Arbaein Hosseini (1) Poetry and painting, coloring Arbaein Hosseini (2) Poetry and painting, coloring Arbaein Hosseini (3)

شعر کودکانه

پر بچه پر بابا

باز هم در کوچه
یک صف طولانی ست
توی این صف اصلا
حرفی از نوبت نیست

نه صف نانوایی
نه صف سرویس است
توی این صف گاهی
چشم مردم خیس است

یک طرف پر بچه
یک طرف پر بابا
می رود آهسته
دسته عاشورا

ارسال نظر