عکس نوشته های باز هم غروب جمعه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جملات دلنوشته با امام زمان جملات غروب جمعه جملاتی درباره دلنوشته با امام زمان درد و دل با امام زمان درد و دل با امام زمان (عج) درد و دل های غروب جمعه دردودل با امام زمان دردودل با امام زمان(عج) دل نوشته با امام زمان دل نوشته با امام زمان (عج) دل نوشته با امام زمان در غروب جمعه دل نوشته های غروب جمعه دلنوشته امام زمان دلنوشته امام زمانی دلنوشته با امام زمان دلنوشته با امام مهدی دلنوشته با مهدی دلنوشته زیبا با امام زمان دلنوشته هاي امام زماني دلنوشته هاي امام زماني جديددلنوشته های صبح و غروب جمعه دلنوشته های غروب جمعه دلنوشته و درد و دل با امام زمان دلنوشته و مناجات با امام زمان دلگیری های غروب جمعه زمزمه با امام زمان زمزمه های روز جمعه با مهدی فاطمه سرخي غروب و منتظر مهدي شعر دل نوشته با امام زمان شعر زیبای دلنوشته با امام زمان غروب جمعه غروب جمعه و امام زمان غروب جمعه چه دلگیر است غیبت امام زمان و غروب جمعه متن های امام زمان و روز جمعه متن های امام زمانی متن های زیبا درباره امام زمان متن های مربوط به دلنوشته با امام زمان پست های مربوط به دلنوشته با امام زمان

  Photos entries again Friday evening (11)

باز هم انتظار و درد و التماس ،

باز هم یک قلب که صدای گریه اش در گلو ، گیر می کند

و میشود یک بغض که من هر هفته فرو میخورم.

Photos entries again Friday evening (1)

باز هم خورشید تمام شد

و غروب رنگ خون به آسمان دنیا پاشید

و خبر از نیامدن داد ،

خبر از بی خبری داد ،

آقا جان نمیخای بیای ؟؟

Photos entries again Friday evening (2)

ارسال نظر