معنای حروف الفباء

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جالب و خواندنی، متن جالب، متن خواندنی، معنای حروف الفباء، حروف الفباء، معنی کلمه و ترجمه حروف الفبا معنای حروف مقطعه قرآن چیست؟

معنای حروف الفباء

یکی از یهودیان به خدمت رسول خدا (صلی الله وعلیه وآله و سلم) آمد و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) نیز در نزد آن حضرت بودند ، آن یهودی از رسول خدا (صلی الله وعلیه وآله و سلم) پرسیدند : که حروف هجائیه (الفبا) چه فایده ای دارند ؟

رسول خدا (صلی الله وعلیه وآله و سلم) به علی(علیه السلام) فرمودند : که علی (علیه السلام) جان جواب او را بده و در حقشان این چنین دعا نمودند : که بار خدایا علی(علیه السلام) را موفق نما و در کارش محکم و استوار گردان ، ‌پس علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمودند : که هیچ حرفی از حروف الفباء نیست مگر آنکه ، آن نامی از نام های خداوند بلند مرتبه است ، سپس فرمودند :……
اما الف‏ اللَّهُ است که هیچ خدائی جز او نیست و او زنده و قیوم است ، اما باء باقی است بعد از نابودی خلق خویش و اما تاء توّاب است یعنی توبه پذیری است که توبه بندگانش را می پذیرد و اما ثاء ثابتی است که موجود است یعنی همان آیه که‏ یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خداوند کسانی را که ایمان آوردند در زندگی دنیا به سخن ثابت برقرار می کند و اما جیم جلّّّ ثناؤه و تقدست اسماؤه یعنی ستایشش بسیار بزرگ و نام هایش پاک و پاکیزه است و اما حاء حقی است که حیّ و حلیم است یعنی خداوندی بر حق و زنده و بردبار و اما خاء خبیر و آگاه است به آنچه بندگان می کنند و اما دال دیّّان و پاداش دهنده روز جزا است و اما ذال‏ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ‏ است که صاحب جلال و اکرام است و اما راء رئوف و مهربان است به بندگان خویش و اما زاء زینت و آرامش معبودین است و اما سین سمیع و بصیر است یعنی شنوای بینا و اما شین شاکر است که بندگان مؤمن خود را شکر می کند یعنی جزای شکر می دهد و اما صادق است در وعده و وعید خویش و اما ضاد ضار و نافع است یعنی زیان رساننده و نفع بخشنده و اما طاء طاهر و مطهّر است یعنی پاک و پاک گردانیده شده و اما ظاء ظاهر و هویدا است که آشکارکننده آیات خود است و اما عین عالم و دانا است به بندگان خویش و اما غین غیاث المستغیثین و فریادرس فریاد خواهانست از همه آفریدگانش و اما فاء فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوی‏ شکافنده دانه و هسته خرما است و اما قاف قادر و توانا است بر همه آفریدگانش و اما کاف کافی و کفایت کننده ای است که کسی او را همتا نبوده و نخواهد بود و نه زاده و نه زاییده شده است و اما لام لطیف و صاحب لطف به بندگانش است و اما میم مالک الملک و خداوند مملکت و پادشاهی است و اما نون نور و روشنی آسمان ها از نور عرش او است و اما واو واحد و یکتاییست که یگانه صمد است نه زاده و نه زاییده شده است و اما هاء هادی و راهنما برای خلقش است و اما ((لام الف))‏ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ‏ وحده لا شریک له یعنی خدایی جز خدای واحد و بی شریک نیست و اما یاء ید و دست خدا است که بر سر خلق خود گشوده ؛ پس رسول خدا صلی الله وعلیه وآله و سلم فرمودند : که این همان سخنی است که خداوند بلند مرتبه برای خود پسندیده از همه آفریدگانش(یعنی همه باید اینگونه که علی بن ابیطالب(علیه السلام) حروف الفباء را تفسیر فرمودند بپذیرند ) پس از آن ، یهودی مسلمان شد.
التوحید (للصدوق) ؛ ؛ ص234

ارسال نظر