متن انگلیسی برای پروفایل تلگرام لاین شبکه های اجتماعی / همراه ترجمه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

متن انگلیسی برای پروفایل تلگرام متن انگلیسی برای پروفایل لاین متن انگلیسی برای پروفایل شبکه های اجتماعی جملات زیبا برای پروفایل تلگرام متن های زیبا برای پروفایل تلگرام

English text for the Profile Telegram Online social networks  Cell Translation

 I’m offended depressing the rain soon stopped

ترجمه:ﺩﻟﮕـــــــــﯿﺮﻡ … ﺩﻟﮕــﯿـﺮ ﺍﺯ ﺑـــﺎﺭﺍﻧـــﯽ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﻨــﺪ ﺁﻣـــﺪ …

 

God in the hearts of those who saw no expectations, kind

ترجمه:خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند

 

Minute penalty miss squibbles lost heart

ترجمه:دلتنگی تاوان لحظه هاییست که دل می باختیم…

 

When you’re not alone and famine keep

ترجمه:وقتی که هم تنهایی باشه و هم قحطی وفا …

 

Bear this in mind I think sometimes not

ترجمه:همین که در خاطرم فکر می کنم گاهی به یاد منی…

 

Were you love! I learned this from losing

ترجمه:ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩﯼ ! ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ … 

 

He wants you !!!! Any excuse to stay

!!

ترجمه:آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

 

When the state is not good and you reach the top of your foot‘s not fair!

ترجمه:وقتى حالت خوب نیست و دارى قدم میزنى رسیدن انصاف نیست !

 

World‘s wet eyes I wipe my ass, do not miss our laughs

ترجمه:جهان خیس میشه تو چشمای خشکم دلم تنگ میشه واسه خنده هامون

 

Call “fault” is!
Now you say hey appreciation and calm yourself

ترجمه:اسمش“تقصیـر” است !
حالا تو هـی بگـو تـــــــــــقدیر و خودت را آرام کـن …

 

When someone told you that I love you from the bottom of my heart,
be careful…
Because it is still somewhere in the top of the heart to others

ترجمه:وقتی کسی به تو گفت که از ته دل دوستت دارم،
مواظب باش…
چون هنوز جایی در بالای دلش برای دیگران هست

 

Someone that you really have
I do not dispute his peak ….
Not chipped you go … !! do not doubt …

ترجمه:کســــــی که واقعا دوستــــــــــــت داشتـــه باشه …
تــــــــو اوجِ اختلافــــــــات نــــــــــــه میــــــره ….
نــــــه میــذاره تــــــو بـــــــری …!! شک نکن …

 

Sometimes I miss you all the reasons why you’re not Myshvdbh, force, or coercion bitterness am calm

ترجمه:گاهـی دلـم تنـگ تو میـشودبه تمـام دلایلـی کـه تو نیستی،به اجبـار ، آرام میگـیرم چه اجبـار تلخـی…

 

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!

ترجمه:از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

 

You do not have to do that? I myself die in pain, not my fault that you, my pain

ترجمه: به تو کاری ندارم که!!! دارم به دردِ خودم میمیرم، تقصیر من نیست که تو، تنها درد منی…

 

Wounds, but
Good like the first day with the latest, very different.

ترجمه:زخم ها خوب می شوند اما …
خوب شدن با مثل روز اول شدن ، خیلی فرق داره …

 

You are not saying when Khvanmt paralyzed my mind and soul?

 

ترجمه:ذهنـــم فلـــــج می شود وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟

 

Sometimes without crying tears and shout with pride to admit that you missed and go for your life

ترجمه:گاهی بدون گریه بغض داد و هوار؛ با غرور باید قبول کنی که فراموش شده ای و بروی دنبال زندگی ات … 

 

The worst moment is the moment of farewell …….

ترجمه:بدترین لحظه …….لحظه خداحافظی هست

Sometimes going through a very difficult, something like Joan digging like dying!

ترجمه:گاهی گذشتن از یکی خیلی سخته ، یه چیزی مثل جون کندن … مثل مردن !

 

Not so when you think that my brain does not wake to your absence ….

ترجمه:وقتی که نیستی چنان به تو فکر میکنم که مغزم به نبودنت پی نمیبرد…. 

ارسال نظر