شعرهای زیبا با موضوع سلام و صبح بخیر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شعرهای زیبا با موضوع سلام و صبح بخیر اشعار با موضع سلام اشعار زیبای سلام اشعار عاشقانه سلام ای بانوی رویاهای من سلام ای حیدر کرار سلام ای وارث اصرار سلام ای عاشق سلام بر تو سلام بر تو عاشق تنها سلام به آن سوی ابرها سلام به اشکایی که سلام به پنجره سلام شعر فریبا سلام صبح شعر درباره سلام شعرهای با موضوع سلام شعرهای زیبا شعرهای زیبا با موضوع سلام شعرهای عاشقانه شعرهای عاشقانه با موضوع سلام شعرهای مذهبی شعرهای نو

Beautiful poems on the theme of Peace and Good Morning

سلام

سلام
سلام به این گوشه دنج
سلام به شمعدانی کوچک
سلام به پنجره

سلام به آن سوی ابرها
سلام به آن سوی شهرها
سلام به آن سوی آب ها
سلام به آن سوی دلتنگیها
سلام به آن سوی امواج
سلام
سلام
سلام به مفهوم فاصله
سلام ..
سلام به آن سوی قلبها
سلام به این سوی دلتنگیها
سلام به باران چشمها
سلام به بغض توی سینه
سلام
سلام به حروف
سلام به واژه ها
سلام به کلمات

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام

سلام
سلام ای حیدر کرار سلام ای وارث اصرار
سلام ای بانوی خسته سلام ای قلب بشکسته
سلام ای دشت عاشقها سلام ای جان شقایقها
سلام ای زینب محرون سلام ای دیده ی گریون
سلام ای خیمه ی سوخته سلام ای جسم افروخته
سلام ای مادر حیرون سلام ای لاله ی پرخون
سلام ای کنج ویرونه سلام ای عشق پنهونه
سلام ای باب مظلومم سلام ای خفته در خونم
سلام ای کربلایی ها سلام ای عاشق تنها
سلام ای خواهر محزون سلام ای اشک لاله گون
سلام ای بغض چند ساله سلام ای خون آلاله
سلام ای آب و آینه سلام ای قلب در سینه

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام

سلام صبح
سلام ای بانوی رویاهای من
سلام ای نرگس صبح های من
سلام ای زیبایی خدا روی زمین
سلام ای عرشی از مه جبین
سلام ای دریای بی مثل و مثال
سلام ای مرغک در اوج کمال
سلام ای معنای روح خدا
سلام ای روحی از اوج وفا
سلام من به تو یاس قدیمی
سلام من به تو شبنم بهاری
سلام من به تو ای از همه بدی ها شسته
سلام من به تو ای نیلوفر بر آب نشسته
سلام من به تو ای خالق عشق زمینی
سلام من به تو ای عادت شیرین قدیمی
سلام من به تو ای صبای صبحگا
سلام من به تو ای عشقم؛ای مهربانا

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام

سلام بر تو که عاشق

سلام بر تو که عاشق
سلام بر تو که شیدا
سلام بر تو که رودی
سلام بر تو که دریا
سلام بر تو که خوابی
سلام بر تو که رویا
سلام بر تو که پنهان
سلام بر تو که پیدا
سلام برتو که شامی
سلام بر تو که فردا
سلام بر تو که جمعی
سلام بر تو که تنها

سلام راوی غم ها
سلام عاشق شیدا
سلام دفتر زیبا
سلام شعر فریبا

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام

سلام بر تو

سلام بر تو
ای زیباترین معشوق
سلام بر تو
ای عین و شین و قاف
سلام بر تو
ای حافظ عاشقین
سلام بر تو
ای آفتاب نیمروز
سلام بر تو
ای آیه ی آشنا
سلام بر تو
ای نزدیک تر از موی خون
سلام بر تو
وآنکه از تو ست
سلام بر تو
ای رب النوع جلیل
سلام بر تو
ای پرده ی خالفین
سلام بر تو
که نیستم در حضور
سلام بر تو
که هستیم از تو ست
سلام بر تو
و نیست جز تو خاطرم
سلام بر تو
و نیست جز تو خواسته ام
سلام بر تو
و صد هزاران سلام
کمک کن ما را در سال حال
سلام بر تو
بین
از تو چی خواهم
که صف عشق را
بر تو افراشتم
نگاه کن
بین
من چقدر خارم
به وقت نیاز
سجده انباشتم
در این سال نو
آغاز خواهم
مرا بنده کن
که از خود خسته ام
دگر هیچ نیست
طالب و خواستم
تو خود دانی
که من عاشقم

شعرهای زیبا با موضوع سلام,شعرهای سلام

سلام

سلام به تو ستاره

سلام به عشق پاکت

سلام به خوبیاتو

تمومه اشتیاقت

سلام به انتظارو

سلام به آشناییت

سلام به اون نگاهت

به قلب آسمانیت

سلام به اون سکوتت

به اون همه متانت

سلام به عاشقی که

پر شده از صداقت

سلام به اشکایی که

برای من می ریزی

سلام به شرمندگیم

به هر چیزی که میگی

سلام فرشته هایی

که اون بالا نشستن

که سرنوشت ما رو

تو آسمونا بستن

ارسال نظر