بلایی که آزاده نامداري سر پست هایش آورد / با عکس و دلیل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بلایی که آزاده نامداري سر پست هایش آورد / با عکس و دلیل حذف تمام پست های اینستاگرام نامداری دلیل حذف پست های اینستاگرام آزاده نامداری

4(94)

حاشیه های فراوانی که طی چند روز گذشته با رسانه ای شدن خبر ازدواج مجدد آزاده نامداری رخ داد او را مجاب کرد تا محتوای کامل صفحه اینستاگرام خود را حذف کند.

 

تقریبا از روزی که آزاده نامداری از فرزاد حسنی طلاق گرفت حاشیه های زندگی اش تمام نمی شود حالا اما با ازدواج مجدد آزاده نامداری او وارد حاشیه های تازه در زندگی و فضای مجازی شده است.
اما ماجرا چیست؟ القصه خانم نامداري روز دوشنبه ششم مهر ، با انتشار خبري در صفحه مجازي اش، ازدواج دوم خود با سجاد عبادی، فرزند رحيم عبادی رييس سازمان جوانان دولت اصلاحات رسانه ای کرد.

 

این در حالی بود که سجاد عبادي تنها ١٢ روز پيش از رسانه اي شدن خبر ازدواجش با آزاده نامداري يعني بيست و دوم شهريور همسر اولش را طلاق داده است، مطلبی که از سوی همسر اول وی مطرح شد و خطاب به مجری سابق تلویزیون نوشت: خانم نامداري عزيز! بانوي حجاب و اخلاق و عفاف و شكستن حرمت ها؛ من سر زندگي ام بودم كه تو آمدي… من بودم و تو آمدي… او ٢٢ شهريور ٩٤ از من جدا شد و تو ماه هاست كه از گل هاي رز سفيدت عكس مي گذاري و  روزهاست كه آينه و شمعدان خانه ي مشترك جديدت را به نمايش گذاشته اي. حساب تو و خانواده هايي كه از هم پاشيدي با خدا.

 

همه اينها باعث ايجاد حاشيه هاي فراوان براي آزاده نامداري شده و ظاهرا او را مجبور به پاك كردن تمام پست هاي قبلي اش كرد.

ارسال نظر