گریه کردن و اشک های برانکو در بیمارستان آتیه برای هادی نوروزی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اشک های برانکو در بیمارستان آتیه گریه کردن و اشک های برانکو در بیمارستان آتیه برای هادی نوروزی nv ‘baj هادی نوروزی فوت هادی نوروزی اشک های مربی هادی نوروزی

 

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس که خود را به بیمارستان آتیه رسانده بود، در جمع بازیکنان و مسوولان باشگاه گریست.

این تصاویر اشک های سرمربی پرسپولیس را نشان می دهند.

4444444444444 (1) 4444444444444 (2)

ارسال نظر