عکس و بیوگرافی چوچانگ ( ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ ) بازیگر چینی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ,عکس ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ,بیوگرافی ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ,ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ بازیگر زن چینی,عکس چوچانگ,بیوگرافی چوچانگ,عکسهای ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ,عکس جدید ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ,ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ

 

 

 

 

بیوگرافی : «ﭼﻮ ﭼﺎﻧﮓ» همسر ارسطو «ﻣﻨﮓ ﻫﺎﻥ ﮊﺍﻧﮓ» نام دارد. او یک ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ سکونت دارد.

«منگ هان ژانگ» ﺩﻭﺭﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﻫﺨﺪﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺿﺮﺏ‌ﺍﻟﻤﺜل‌ها ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻭ ﭼﯿﻨﯽ» نیز ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

عکس-و-بیوگرافی-چوچانگ-1 (1) عکس-و-بیوگرافی-چوچانگ-1 (2)  عکس-و-بیوگرافی-چوچانگ-1 (4) عکس-و-بیوگرافی-چوچانگ-1 (5) عکس-و-بیوگرافی-چوچانگ-1 (6)

ارسال نظر