عکس های Gizem Akman – اینسی در سریال گمشده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عکسهای Gizem Akman ,عکس های جدید Gizem Akman ,فیسبوک Gizem Akman, بیوگرافی Gizem Akman, عکس های اینسی در سریال گمشده,عکس های گیزم اکمن

 

 

 

 

Akman در سال ۱۹۸۶ در کوکالی استانبول به دنیا امده و همچنین رقصنده و رشته بازیکن مدرن میباشد
سمت رقص و گروه های رقص مدرن در دانشگاه Mimar سنان به دست آورد. آگهی های بازرگانی تلویزیون و در مجموعه ای ایفا کرده است.

عکس های Gizem Akman - 1اینسی در سریال گمشده (1) عکس های Gizem Akman - اینسی در سریال گمشده (1) عکس های Gizem Akman - اینسی در سریال گمشده (2) عکس های Gizem Akman - اینسی در سریال گمشده (3) عکس های Gizem Akman - اینسی در سریال گمشده (4) عکس های Gizem Akman - اینسی در سریال گمشده (5) عکس های Gizem Akman - اینسی در سریال گمشده (6)

ارسال نظر