عکس های قلیان کشی بازیکنان تیم والیبال امریکا در تهران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عکس های قلیان کشی بازیکنان تیم والیبال آمریکا در ایران قلیان کشی بازیکنان والیبال آمریکا در تهران تصاویر قلیان کشیدن بازیکنان تیم آمریکا قلیان کشیدن بازیکنان

 

 

در ادامه تفریح و گردش های بازیکنان تیم ملی آمریکا در ایران ، آنها قلیون (قلیان) ایرانی را نیز تجربه کردند . انتشار عکس هایی از قلیان کشی بازیکنان در فضای مجازی بازتاب های متفاوتی داشته است .

عده ای با طنز می گفتند که قلیون بهشون دادن که بازی دوم رو نیز ببازن و عده ای نیز می گفتند حالا که قراره دو بازی رو ببازن ، یه تفریح ایرانی کرده باشن حداقل .

عکس های قلیان کشی بازیکنان تیم والیبال امریکا در تهران (1) عکس های قلیان کشی بازیکنان تیم والیبال امریکا در تهران (2) عکس های قلیان کشی بازیکنان تیم والیبال امریکا در تهران (3)

ارسال نظر