عصبانیت شدید نامزد رونالدو از ایرانیان + عکس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عصبانیت شدید نامزد رونالدو از ایرانیان + عکس توهین نامزد رونالدو از ایرانیان ناراحتی نامزد رونالدو از ایرانیان عکس های نامزد رونالدو عکسهای نامزد رونالدو

 

 

 

کاترنیا کراسونووا نامزد رونالدو با انتشار متن زیر در اینستاگرامش عصبانیت خود را از ارسال پیام های بیش از حد به شبکه های اجتماعی اعلام کرد:

 

Sorry, man, I don’t remember your name, but you really made me angry. I don’t make noise on an empty place. There’re messages a few days ago, and now there are more than 510 000… Look and shut up.

 

اینستاگرام 

عصبانیت شدید نامزد رونالدو از ایرانیان + عکس (1) عصبانیت شدید نامزد رونالدو از ایرانیان + عکس (2)

1971446_1049897171690746_434969232_n 11085186_1001641459848536_152583022_n 11093050_1563807110561768_1574938980_n 11142771_971572379549821_1475739240_n 11189943_644902805654325_757017074_n 11191184_968470319860330_2106009613_n 11280430_870021693058935_670274737_n 11272865_367420953461675_559956511_n 11257884_1388060148190026_495660386_n 11236340_1592961037618585_872497495_n 11232611_381609675365006_1669188254_n 11192872_943988555651963_1949504787_n

ارسال نظر