شعر کودکانه ماشین

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شعر کودکانه ماشین برای بچه های مهد کودکی ترانه های کودکان شعر کودکانه ماشین شعر کودکانه (ماشین باری )وسایل نقلیه (ماشین) داستان و شعر کودکانه – قصه ی زیبای ماشین

شعر کودکانه ماشین

یه دسته ماشین قشنگ

ریز و د رشت و رنگارنگ

تو خیابون میان  و میرن

بعضی مسافر میگیرن

***

ترمز دارن ، دنده دارن

آقای راننده دارن

این سواری ، اون مینی بوس

هر دو قشنگ  ، مثل گلن

***

آقای راننده میاد

خوشحال و خوش خنده میاد

به پشت فرمون می شینه

اطرافشو خوب می بینه

***

وقتی ماشین روشن می شه

دود تو هوا بلند می شه

گاز میده  ٌ  با کف پاش

ماشین می ره یواش یواش

ارسال نظر