شعر کودکانه زیبایی ای ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شعر کودکانه زیبایی ای ایران دانلود آهنگ ای ایران – کودک من دانلود آهنگ کودکانه زیبایی ای ایران دانلود سرود و کلیپ کودکانه دانلود لالایی و ترانه های کودکانه

شعر کودکانه زیبایی ای ایران

زیبایی ای ایران

زیبا زیبا  زیبایی, ای ایران

میهن خوب مایی , ای ایران

هم کوه و جنگل داری, هم دریا

هم باغ و بستان داری, هم صحرا

من یک دنیا خاکت را, دوست دارم

من این خاک پاکت را, دوست دارم

هر جای تو قشنگ است, سر تا سر

تو مهربان با مایی , چون مادر

ارسال نظر