شعر کودکانه در مورد شیر خوردنی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شعر کودکانه در مورد شیر خوردنی شعرکودکان درباره فوائد شیر ترانه شیر خوردنی اشعار شیر خوردنی سرود در مورد شیر خوردنی شیر خوردنی شعر بچه گانه در مورد شیر خوردنی

شعر کودکانه در مورد شیر خوردنی

 شیر

آهای آهای عزیزم

می دونی چی مفیده؟

یک غذای کامله

تو شیشه ی سفیده

هر کی اونو بنوشه

دیگه مریض نمی شه

بهتره روزی چند بار

یه شیشه یا دو شیشه

می خوای بگم اسمشو؟

یا می دونی عزیزم؟

درسته شیر اسمش

کوچولوی عزیزم

ارسال نظر