شعر کودکانه در مورد دکتر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دکتر چه مهربونه شعر کودکانه در مورد دکتر ترانه های کودکانه اشعار کودکانه شعر و قصه کودکانه دکتر نغمه های کودکانه شعر کودکانه دکتر شعر کودکانه زیبا دکتر

شعر کودکانه در مورد دکتر

(( دکتــــــــــر))

دکتر چه مهربونه

درد منو می دونه

زخم پامو می بنده

با شوخی و با خنده

میگه مریض کوچولو

کوچولوی موچولو

برو بخواب تو خونه

دوای تو همینه

تاکه بشی سلامت

خوشحال و شاد و راحت

ارسال نظر