جملات و متن های زیبا برای سلام و صبح بخیر گفتن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جملات زیبا برای صبح بخیر گفتن متن های زیبا برای سلام کردن متن صبح بخیر عاشقانه پیام کوتاه صبح بخیر متن عاشقانه و ادبی سلام صبح بخیر شعر زیبا برای صبح بخیر

Fine lines and text to say hello and good morning

 

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

صبحا که تو می خوابی/من همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینی/من دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحال/من خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبل
پیشاپیش صبحت بخیر

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر
آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر .

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

…………………. sitephotos.ir………………………

 

سلام صبح قشنگت آسمونی/گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

 

اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

ارسال نظر