جدیدترین تست هوش جالب تصویری پیدا کردن سیم لامپ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلید متصل به لامپ کدام است؟ (تست هوش تصویری),تست هوش تصویری ,معمای هوشی پیدا کردن کلید لامپ ها , تست هوش تصویری 2015 – 94,تست هوش تصویری کلید متصل به لامپ, تست هوش, تست هوش اعداد متناظر, معما, معما با جواب, تست هوش جالب, معما و تست هوش, چیستان, معمای کودکان, معما و چیستان, معماهای جالب, معماهای سرکاری,

 

 

 

فقط با حرکت چشمانتان و حفظ تمرکز لازم، پاسخ را بیابید…
4 کلید داریم که یکی از آنها در بین انبوهی از سیم های برق، به یک لامپ متصل است. آیا می توانید تنها با حرکت چشمانتان، کلید مربوطه را بیابید؟

 fu6809

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

تست هوش جالب تصویری پیدا کردن سیم لامپ

تست هوش جالب تصویری پیدا کردن سیم لامپ

 

ارسال نظر