تست هوش جدول اعداد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تست هوش رابطه اعداد, تست هوش اعداد و جدول برای نوجوانان, رقم آخر جدول را حدس بزنید,معما و تست هوش اعداد و جدول ,تست هوش: قطعه گمشده اعداد! تست هوش, تست هوش ریاضی, معما, ازمون تست هوش, سوالات تست هوش, تست هوش جالب, معما جالب, سوال تست هوش, تست هوش سخت, تست ضریب هوش, تست هوش جديد

 

 

 

با دقت در تست هوش زیر مشخص کنید در آخرین خانه به جای ؟ چه عددی باید جایگزین شود.

195
  383
  575
  763
955
 ؟
   پاسخ:

اگر به اعداد به صورت ستونی نگاه کنید و هر عدد سه رقمی را سه رقم جداگانه در نظر بگیرید متوجه می شوید سه ستون از اعداد داریم در ستون اول که صدگان قرار دارد به هر کدام 2 عدد اضافه شده است تا عدد بعدی حاصل گردد 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و جواب می شود 11 حال برای ستون دوم از هر عدد یکی کم شده تا عدد بعدی حاصل شود یعنی 9و8و7و6و5 و پاسخ می شود 4 و ستون آخر که یکان اعداد است یک در میان بین 5 و 3 تکرار شده است و با توجه به جدول مشخص است که جواب عدد 3 است. و جواب نهایی می شود :1143

ارسال نظر