اموزش ساخت کاردستی عروسک های متحرک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کاردستی متحرک کاردستی عروسک های متحرک آموزش درست کردن عروسک متحرک آموزش ساخت کاردستی متحرک دخترانه آموزش ساخت عروسک زیبا و اسان متحرک کاردستی عروسکی زیبا

 

 

 

از سه صفحه زیر پرینت بگیرید.(برای استحکام بیشتر بر روی مقوا پرینت بگیرید)
عروسک ها را به سلیقه خودتان رنگ کنید و از کاغذ جدا کنید.
مفصل های عروسک را با پونز مخصوص به هم اتصال دهید.
حالا عروسکی دارید که دست و پاهایش متحرک است.
از این عروسک ها می توان برای آموزش قرینه به کودکان استفاده کرد.

اموزش ساخت کاردستی عروسک های متحرک  (12) اموزش ساخت کاردستی عروسک های متحرک  (1) اموزش ساخت کاردستی عروسک های متحرک  (2) اموزش ساخت کاردستی عروسک های متحرک  (3)

ارسال نظر