آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اسب, کشیدن نقاشی اسب, اسب کارتونی, نقاشی, آموزش نقاشی, آموزش نقاشی به کودکان, آموزش کشدن نقاشی اسب, آموزش نقاشی برای کودکان ,آموزش نقاشی اسب واقعی,آموزش نقاشی اسب کارتونی ,آموزش نقاشی اسب امام حسین, اموزش نقاشی اسب به کودکان, اموزش کشیدن نقاشی اسب, آموزش گام به گام نقاشی اسب,

آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (9)

 در گام اول از خطوط و شکل های کمکی استفاده می کنیم تا طراحی شکل اصلی برامون راحت تر بشه.

 آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (1) آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (2) آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (3)

 

 در گام بعد شروع به کشیدن بدنه ی اصلی طرحمان می کنیم.شکل های زیر رو خوب نگاه کن .

آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (4)

 

در گام آخر،خطوط اضافه رو حذف کرده و اسبت رو رنگ آمیزی کن.

 آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (6) آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (7) آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (8) آموزش کشیدن نقاشی اسب واقعی و کارتونی (9)

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر