آموزش و طرز تهیه شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آموزش درست کردن شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان, طرز تهیه شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان ,آموزش پختن شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان, دستور شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان,آموزش تصویری شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان ,مواد لازم شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان , روش تهیه و پخت شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان,آموزش تهیه شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان ,

 

 

 

 

مواد اولیه :

آببه میزان لازم
روغن جامد یا کرهدوقاشق غذاخوری
آرد جوانه گندمیک لیوان
آرد گندم (الک شده)یک لیوان

آموزش و طرز تهیه شیرینی تجگی (شیرینی جوانه گندم) محلی سیستان

ابتدا آردگندم الک شده راباآردجوانه گندم خوب مخلوط نماییدوسپس آب رابه تدریج اضافه نماییدتاجایی که خمیری دیگر بدستتان نچسبد(اگرخمیرهنوزبدست می چسبدبه اندازه مساوی ازهردو آرد اضافه نمایید)فر را 20دقیقه قبل روی دمای 180درجه سانتی گراد روشن نمایید کف ظرف گردی رابایک قاشق غذاخوری روغن یاکره چرب نمایید وخمیر رابه قطر2سانت بادست داخل ظرف پهن نموده ومدت30دقیقه درفر قرار دهید البته زمان پخت به دمای فر بستگی دارددوطرف شیرینی باید زرد کهربایی شوداین شیرینی چون ازجوانه گندم تهیه میشود سرشارازویتامین میباشد طرز تهیه آرد جوانه گندم :ابتداگندم پوست نگرفته راتمیز کرده وخوب بشوییدسپس مدت دوروز در اب خیسانده وروزی 4تا5مرتبه آبش راعوض نماییدپس ازدوروز که نوک گندمهاسفید شدپارچه ایراداخل ابکش پهن کرده وگندمهاراروی ان بریزیدوروی گندمهاراباگوشه های پارجه بپوشانیدوروزی 3الی 4مرتبه اب بدهیدواجازه دهید تاآب اضافی خارج گرددوجوانه گندم به اندازه یک الی دوسانت که شد(نقر ه ای رنگ)جلوی پنکه خشک نموده وبعد آسیاب کنید این آرد نیاز به الک کردن ندارد

ارسال نظر