آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مدل کیف چرم دست دوز,الگوی کیف چرم دست دوز,کیف چرمی,کیف چرم دست دوز,عکس کیف آموزش یک مدل کیف چرم دست دوز با الگو,آموزش تصویری کیف چرم دست دوز با الگو با عکس

 

 

 

آموزش یک مدل کیف چرم دست دوز با الگو :

اول باید الگوی 1 رو روی چرم پیاده کنی (اندازه ها بستگی ب خودت داره )

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (10)

 

ی توضیحی درباره اون 2 سانتی های دور الگو ک برای جای دوخت گذاشتم بدم:
ببین من چون این چرمی ک استفاده کردم خیلی نرم بود و قابلیت اینو داشت که ب راحتی تا زده بشه، اومدم برای تمیز شدن کارم مثل دوخت پارچه عمل کردم! یعنی این 2 سانتی ها رو به سمت داخل تا میزدم و بعد موقتا منگنه میکردم چرمو تا باز نشه. مثل خیاطی که کناره های کار رو برمیگردونیم تو و اول کوک میزنیم تا بعد با چرخ بدوزیم!
بعد از این کار، سوراخ گذاری کردم مث عکس پایین

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (2)

 

 

 

 

الگوی 1 رو ک آماده کردی، رو قسمت بالاییش ک در کیفمون باشه باید دوتا جای بند تزیینی ک تو عکس هست رو بدوزی.

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (3)

 

جابندی ها و نمای پشت الگوی 1 اینجا معلومه

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (4)

 

 

بعد میرسیم ب الگوی 2

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (5)

 

الگوی 3 قسمت داخلیه در کیف هست ک ب داخل در دوخت میشه

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (6)

 

مکان قرارگیری الگوهای 2 و 3 اینجا مشخصه

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (7)

 

الگوی 4، برای دور کیفه ک بستگی ب خودت داره ک حجم کیفت چقدر باشه. من با احتساب جای دوخت، 4 سانت گرفتم.

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (8)

 

میرسیم ب الگوی 5 ک ب همون دوتا بند تزیینی رو در کیف تعلق دارن و تو شکلهای قبلی مشخصه. از این بند باید 4 تا ببری که دوتا دوتا ب صورت زیر و رو استفاده بشن.

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (10)

 

اینم اخر کار :

آموزش درست کردن کیف چرم دست دوز با الگو (9)

ارسال نظر