آموزش توالت رفتن در شبکه خبر + فیلم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

پروفسور پرویز کردوانی در شبکه خبر توضیحاتی را درباره چگونگی کاهش مصرف آب در منازل ارائه داد . در بخشی از صحبت های این پروفسور بحث بر سر جزئی ترین مسائل دستشویی (توالت) رفتن رسید . هر چند این مسائل از نظر ما نکاتی مهم برای مردمی است که با کمبود آب شدید مواجه هستند اما اینگونه توضیحات در تلویزیون زیاد جا افتاده نیست .

ارسال نظر