آموزش تصویری و گام به گام کشیدن نقاشی گوسفند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آموزش نقاشی گوسفند ,آموزش نقاشی گوسفند برای کودکان ,آموزش نقاشی گوسفند به کودکان, آموزش کشیدن نقاشی گوسفند, آموزش گام به گام نقاشی گوسفند , آموزش گام به گام نقاشی گوسفند کارتونی, آموزش ساده کشیدن نقاشی گوسفند,

 

 

 

برای رسم این گوسفد ساده از دو دایره استفاده می کنیم.یکی برای بدن گوسفند و دومی برای سر اون.

 

بعد دور بدن او را موج دار می کنیم که نشون دهنده ی پشم روی تن او باشد.

 

در گام بعد پاها،چشم ها و در آخر هم گوش گوسفند را رسم کنید .

آموزش تصویری و گام به گام کشیدن نقاشی گوسفند  (1) آموزش تصویری و گام به گام کشیدن نقاشی گوسفند  (2) آموزش تصویری و گام به گام کشیدن نقاشی گوسفند  (3)

ارسال نظر