آموزش تصویری ساخت جاشمعی با تنه درخت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آموزش شمع سازی, اموزش جاشمعی, اموزش ساخت انواع بابانوئل, اموزش ساخت جا شمعی, اموزش ساخت شمع, اموزش شمع سازی, طرز ساخت جاشمعی ساخت جاشمعی با شاخه و تنه درخت ,نحوه ساخت جاشمعی با شاخه و تنه درخت , ساخت جاشمعی با تنه درخت,آموزش تصویری ساخت جا شمعی,ساخت جاشمعی,درست کردن جاشمعی,آموزش درست کردن جاشمعی با تنه درخت,جاشمعی,شمعدان,روش ساخت جاشمعی با تنه درخت,هنر در خانه,

 

 

 

 

برای ساخت این جا شمعی زیبا به یک تنه ی درخت و یک مته ی سوراخ کن و تعدادی شمع کوچک نیاز داریم تا به کمک مراحل تصویری زیر این جا شمعی زیبا را بسازیم و از آن لذت ببریم.

آموزش تصویری ساخت جاشمعی با تنه درخت (1) آموزش تصویری ساخت جاشمعی با تنه درخت (2) آموزش تصویری ساخت جاشمعی با تنه درخت (3)

ارسال نظر