آموزش برجسته و بزرگ کردن لب با آرایش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آموزش آرایش لب , آرایش لب , کلفت کردن لب , برجسته کردن لب , لب کلفت , لب برجسته , دوداخ , آموزش آرایش انواع لب , آرایش لب پهن , آرایش لب کشیده , آرایش لب کلفت , اموزش آرایش لب پهن , آموزش آرایش لب کشیده ,آموزش آرایش لب باریک , رژ لب زدن به لب , کلفت نشان دادن لب با رژ لب , برجسته نشان دادن لب با رژ , برجسته کردن لب ها , برجسته کردن لب ها با گریم , استفاده از گریم در برجسته کردن لب ها ,

 

 

آموزش برجسته و بزرگ کردن لب با آرایش

 

اگر دوست دارید هنگام آرایش برجستگی لبها بیشتر شده و برآمدگی آنها نیز بیشتر دیده شود بهتر است برای لبهای باریک حتما اول از یک مداد لبی که کمی پررنگتر از رژ است استفاده کرده و خط لبی دور لباما زیر خط اصلی و البته مماس با آن بکشید و با انگشت رنگ مداد را بر روی کل لب پخش کنید و بعد رژلبتان را بزنید این کمی لب شما را از حد معمول پهن تر نشان می دهد.
اما کاری که برای برجسته دیده شدن آن در پایان انجام می دهید اینست که با یک مداد سفید خطی کامل و تنها زیر لب و پایین خط لبتان می کشید . در مورد لبهای پهن و درشت لازم نیست که خط لب خارج از خط اصلی لب کشیده شود بلکه آن را در جای خود کشیده و رژ بزنید فقط برای برجسته شدن آن خط سفید را با مداد سفیدتان تنها در زیر لب و فقط وسط آن بکشید .
لازم به ذکر است تفاوت کشیدن خط سفید لبهای پهن با لبهای باریک در این است که در مورد لبهای باریکخط سفید کاملی در زیر لب پایین کشیده خواهد شد اما در مورد لبهای پهن تنها این خط سفید در وسط لبکشیده می شود و دو طرف آن به رنگ همان خط لب خواهد بود.

ارسال نظر